Berfatwalah dengan hati yang BERSIH.

Monday, February 15, 2010

Naftahul Post Bil Bismillah..

Dan berfatwalah pada hati nuranimu. Karena jika kita senantiasa membersihkan hati dengan taqwa, maka hati kita akan senantiasa menuntun kita pada jalan yang lurus. Sebab pancaran cahaya Allah telah menjadi sumber cahaya di hati.
Rujuk surah An-Nuur, ayat 35-36, surah As-Syams, ayat 7-8.

Luqman berwasiat kepada putranya, “Wahai anakku, duduklah bersama para ulama, dekatilah mereka dengan kedua lututmu. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan pelita “hikmah” sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang dengan air hujan.” (Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ 2: 1002).


Takwa mendatangkan cahaya di dalam hati sehingga mampu membedakan antara yang hak dan yang batil

Allah SWT berfirman,

“ Wahai orang-orang yang beriman! Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan (kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil) kepada kalian dan menghapus segala kesalahan kalian.” (Al-Anfal [8] : 29).


“ Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan memberikan pengajaran kepada kalian.” (Al-Baqarah [2] : 282).

1 comments:

AfarZ said...

rujuk surah an nur ayat 35-36, yang mnerangkan bahwa pancaran nur Allah smemangnya sentiasa menrangi hidop kita...